Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Η πρώτη ανάλυση, (8 Γενάρη 2022), των διμηνιαίων επιπέδων των στάθμεων των γεωτρήσεων, (με κατάρτιση υδρολογικού μαθηματικού/στατιστικού προγνωστικού μοντέλου, το οποίο για τις ανάγκες του, έλαβε υπ' όψη του τα ιστορικά βυθομετρικά δεδομένα, από και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2013 έως και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021), που προέρχονται από τα καταγεγραμμένα ιστορικά βυθομετρικά δεδομένα του «Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού (Δημοτικής Ενότητας Μοιρών, Μεσαράς)», (που συνοδεύεται από πρόγνωση των μελλοντικών μηνιαίων επιπέδων των στάθμεων των γεωτρήσεων, για τον υπολειπόμενο μήνα (Δεκέμβρη) του ημερολογιακού έτους 2021 και των αντίστοιχων μελλοντικών μηνιαίων στάθμεων των γεωτρήσεων ολόκληρων των ημερολογιακών ετών 2022 και 2023), από τον MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, με δικά του μέσα, χωρίς καμία επιχορήγηση και χωρίς καμία οικονομική απολαβή...

Ανοδική τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων στις πέντε από τις έξι γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού

Ανοδική η τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων σε 5 από τις 6 γεωτρήσεις Γ Ζώνης Αναδασμού

Ανοδική η τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων στις πέντε γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού…

Ανοδική, η τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων των γεωτρήσεων στη Μεσαρά

Ανοδική, η τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων στις πέντε γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης

Ανοδική, η τάση των μηνιαίων επιπέδων στάθμεων στις πέντε, από τις συνολικά έξι, γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β. Γ’ Ζώνης Αναδασμού Μεσαράς

Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2022

Η τρίτη ανάλυση, (2 Γενάρη 2022), των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, (με κατάρτιση υδρολογικού μαθηματικού/στατιστικού προγνωστικού μοντέλου, το οποίο για τις ανάγκες του, έλαβε υπ' όψη του τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα, από και τον μήνα Γενάρη του ημερολογιακού έτους 2006 έως και τον μήνα Δεκέμβρη του ημερολογιακού έτους 2021), που προέρχονται από τα καταγεγραμμένα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα του ιδιωτικού μετεωρολογικού σταθμού "Καβάλα-Δεξαμενή", (που συνοδεύεται από πρόγνωση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων για όλους τους μήνες του ημερολογιακού έτους 2021 και των αντίστοιχων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων ολόκληρων των ημερολογιακών ετών 2022, 2023 και 2024), από τον MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, με δικά του μέσα, χωρίς καμία επιχορήγηση και χωρίς καμία οικονομική απολαβή...

«Σταθερή, η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην Καβάλα, σε βάθος δεκαεξαετίας (2006-2021), σύμφωνα με στατιστική ανάλυση».

Έρευνα: Η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην Καβάλα την περίοδο 2006-2021 [πίνακες]

«Σταθερή, η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην Καβάλα, σε βάθος δεκαεξαετίας (2006-2021), σύμφωνα με στατιστική ανάλυση».

Τα έτη 2022, 2023, 2024, στην Καβάλα, θα είναι ελαφρώς πιο «βροχερά», από τον μέσο όρο των ετήσιων βροχοπτώσεων της περιόδου 2006-2021

Θωμάς Κ. Παπαλάσκαρης: Σταθερή, η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην Καβάλα, σε βάθος δεκαεξαετίας (2006-2021), σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021

Η πρώτη ανάλυση, (29 Δεκέμβρη 2021), των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, (με κατάρτιση υδρολογικού μαθηματικού/στατιστικού προγνωστικού μοντέλου, το οποίο για τις ανάγκες του, έλαβε υπ' όψη του τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα, από και τον μήνα Ιούνη του ημερολογιακού έτους 2009 έως και τον μήνα Μάη του ημερολογιακού έτους 2021), που προέρχονται από τα καταγεγραμμένα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού "Κάλυμνος-LGG6", (που συνοδεύεται από πρόγνωση των συνολικών μηνιαίων υψών βροχοπτώσεων για τους τελευταίους επτά μήνες του ημερολογιακού έτους 2021 και των αντίστοιχων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων ολόκληρων των ημερολογιακών ετών 2022, 2023 και 2024), από τον MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, με δικά του μέσα, χωρίς καμία επιχορήγηση και χωρίς καμία οικονομική απολαβή...

Σχεδόν σταθερή, (ελαφρά ανοδική), η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στην Κάλυμνο, σε βάθος 13 ετών, σύμφωνα με στατιστική ανάλυση.

Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021

Ο δεύτερος "κύκλος" υδρολογικών μετρήσεων, (από 18 Δεκέμβρη 2021 έως 7 Γενάρη 2022), στην περιοχή "Τενάγη Φιλίππων Καβάλας", (συγκεκριμένα, στην εκκίνηση της "Κεντρικής Αποστραγγιστικής Τάφρου", στην θέση κατάντη του σωληνωτού "τεχνικού" από σκυρόδεμα), η οποία υφίσταται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, από τον Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, με δικά του μεταφορικό και τεχνικά μέσα, χωρίς καμία επιχορήγηση και χωρίς καμία οικονομική απολαβή...

Με 146.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, ξεκινάει η “Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος” στα “Τενάγη Φιλίππων Καβάλας”.

«Με 146.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, ξεκινάει η “Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος” στα “Τενάγη Φιλίππων Καβάλας”».

«Με 146.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, ξεκινάει η “Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος”, στα ταλαιπωρημένα από πλημμύρες, “Τενάγη Φιλίππων, Καβάλας”».

«Με 146.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, ξεκινάει η “Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος”, στα ταλαιπωρημένα από πλημμύρες, “Τενάγη Φιλίππων, Καβάλας”».

Ο Θ. Παπαλάσκαρης μελετάει την υδρολογική συμπεριφορά του δικτύου αποστραγγιστικών τάφρων στα τενάγη Φιλίππων

Με 146.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, ξεκινάει η “Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος” στα “Τενάγη Φιλίππων Καβάλας”

Στα Τενάγη Φιλίππων Καβάλας: Ο Θ. Παπαλάσκαρης μελετάει την υδρολογική συμπεριφορά του δικτύου αποστραγγιστικών τάφρων

Με 146.000 κυβικά μέτρα τη μέρα ξεκινάει η κεντρική αποστραγγιστική τάφρος στα Τενάγη των Φιλίππων

Με 146.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, ξεκινάει η “Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρος” στα “Τενάγη Φιλίππων Καβάλας

Η γενικότερη, επικρατούσα, κατάσταση, στην "Κεντρική Αποστραγγιστική Τάφρο", στην "Πεδιάδα Τεναγών Φιλίππων", στην θέση μέτρησης του ρυθμού διερχόμενης παροχής νερού την "Τετάρτη 22 Δεκέμβρη 2021":

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Ο δεύτερος "κύκλος" μετρήσεων, (από 12 Δεκέμβρη 2021 έως 7 Γενάρη 2022), στο "Ρέμα ("Φυσικό") Παλαιάς Καβάλας", στην ορεινή περιοχή του οικισμού/της "Παλαιάς Καβάλας", του Νομού Καβάλας, από τον Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, ιδιώτη Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, με δικά του τεχνικά και μεταφορικό μέσο, χωρίς καμία επιχορήγηση και καμία οικονομική απολαβή...

Θωμάς Παπαλάσκαρης: Με 132.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, τρέχει το “Ρέμα Παλαιάς Καβάλας” προς τα “Τενάγη Φιλίππων”

Με 132.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, τρέχει το "Ρρέμα Παλαιάς Καβάλας" προς τα "Τενάγη Φιλίππων"

Καβαλιώτης υδρολόγος μηχανικός, κάνει αφιλοκερδώς μετρήσεις στα ποτάμια, τα ρέματα και τα φράγματα του Νομού Καβάλας!

Με 132.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, τρέχει το “Ρέμα Παλαιάς Καβάλας” προς τα Τενάγη Φιλίππων

Με 132.000 κυβικά μέτρα την ημέρα, περίπου, τρέχει το “Ρέμα Παλαιάς Καβάλας” προς τα “Τενάγη Φιλίππων

Ο Καβαλιώτης Υδρολόγος Μηχανικός, Θ. Παπαλάσκαρης: Κάνει αφιλοκερδώς μετρήσεις στα ποτάμια, τα ρέματα και τα φράγματα του Νομού Καβάλας!

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Η πρώτη ανάλυση, (8 Δεκέμβρη 2021), των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων, (με κατάρτιση υδρολογικού μαθηματικού/στατιστικού προγνωστικού μοντέλου, το οποίο για τις ανάγκες του, έλαβε υπ' όψη του τα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα, από και τον μήνα Νοέμβρη του ημερολογιακού έτους 2010 έως και τον μήνα Οκτώβρη του ημερολογιακού έτους 2021), που προέχονται από τα καταγεγραμμένα ιστορικά μετεωρολογικά δεδομένα του μετεωρολογικού σταθμού "Λάρισα-LGL6", (που συνοδεύεται από πρόγνωση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων για τους τελευταίους δύο μήνες του ημερολογιακού έτους 2021 και των αντίστοιχων συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων ολόκληρων των ημερολογιακών ετών 2022 και 2023), από τον MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, με δικά του μέσα, χωρίς καμία επιχορήγηση και χωρίς καμία οικονομική απολαβή...

«Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση» - Του Θωμά Παπαλάσκαρη, MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό*

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

«Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση».

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Ανοδική η τάση των συνολικών μηνιαίων βροχοπτώσεων στη Λάρισα σύμφωνα με στατιστική ανάλυση

Περισσότερες βροχές στη Λάρισα την ερχόμενη διετία

Υψηλότερες ετήσιες βροχοπτώσεις στη Λάρισα από το μέσο όρο δεκαετίας για 2021 μέχρι και 2023

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021

Η πρώτη μέτρηση, (17 Aπρίλη 2014), του ρυθμού της διερχόμενης παροχής νερού, στον "Ποταμό Ζυγάκτη", (ο οποίος σχηματίζεται από τις "Πηγές Βοϊράνης"), στο Κεφαλλάρι Δράμας, του Νομού Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από τον MSc. Πολιτικό/Υδρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Υδραυλικών Έργων, Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, κατά την εκπόνηση της Διπλωματικής του Εργασίας, στα πλαίσια του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ("Δ.Μ.Π.Σ."), με τίτλο: "Υδραυλική Μηχανική", του "Τομέα Υδραυλικών Έργων", του "Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών", της "Πολυτεχνικής Σχολής", του "Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης", με εξοπλισμό, (συσκευή μέτρησης της ταχύτητας του νερού του κατασκευαστικού οίκου "Valeport" και "παγίδα"/συλλεκτήρα συγκράτησης φερτών υλών τύπου "Helley-Smith"), του προαναφερθέντος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, και με δικό του μεταφορικό μέσο...


Στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο, (των πρακτικών του σχετικού διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου), εμφανίζεται η σχετική επιστημονική δημοσίευση που συμμετείχε, (για το συγκεκριμένο υδατόρευμα), στο "14ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 2015 ("14th International Conference of Eenvironmental Science and Technology 2015")", ("14th C.E.S.T. 2015"), το οποίο διοργανώθηκε από το "Πανεπιστήμιο Αιγαίου", μεταξύ 3 Σεπτέμβρη 2015 και 5 Σεπτέμβρη 2015, στην Ρόδο:

Η πρώτη ανάλυση, (8 Γενάρη 2022), των διμηνιαίων επιπέδων των στάθμεων των γεωτρήσεων, (με κατάρτιση υδρολογικού μαθηματικού/στατιστικού προ...